קורסים ומרחבי התנסות לפיתוח של רכיבים פדגוגיים וטכנולוגיים חדשנים.

תת-קטגוריות
דוגמאות עיצוב ממשק ותצורות קורס
עמוד:  1  2  ()
קורסים 
נסיון - יהודה
עולם המים (הדגמה באנגלית) World of Waterמידע
שחזור הקורס מתבצע העתק 15רישום עצמי
מחוז ארצי
MODULE E
עריכת קבצי WORD אשר הוגשו במטלות, בעזרת GOOGLE DRIVEגישת אורחמידע
ניהול בית ספר במאה ה-21 - סוגיות ודילמות - קיץ 2013רישום עצמימידע
מידענות מתוקשבת
פני ברסימנטוב
Teach with Moodle
ניסיון לבניית קורס בהשתלמות
הקורס של מיקי קריץ
ניסיון
הקראה קולית של תוכן/מלל בקורס (kolfix)גישת אורחמידע
קורס מבוסס WIXגישת אורחרישום עצמי
התנסות בממשק LTI לתכנים, פעילויות וכלים חיצונייםמידע
ניהול בית ספר 2012
פרחי ניהול אב"ג 2012-13רישום עצמי
קורס בין-מכללתי: התאמת הכשרת מורים למאה ה-21 רישום עצמימידע
הדגמה של שימוש ב"כלי חיצוני" LTIמידע