• החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית.
    משרד החינוך החליט בשנים האחרונות לשלב את החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת
    לימודי החובה של כלל המתכשרים להוראה בכל המגזרים.
    במסגרת ההחלטה שהתקבלה כל מתכשר חייב ללמוד 12 שעות בודדות בנושא כחלק מחובותיו לקבלת תעודת הוראה.